Zajęcia porankowe w naszym przedszkolu to jeden z ważniejszych elementów dnia. Zajęcia porankowe rozpoczynają się od godz. 8.30 i trwają do godziny 9.00, czyli do śniadania. Poranek ma na celu wprowadzić dzieci w cały dzień pobytu w przedszkolu. Nazywamy go też porankiem stymulującym, ponieważ “budzi” dzieci i stymuluje dziecko do dobrego funkcjonowania. Głównym elementem poranka jest tablica porankowa, przed którą siedzą dzieci. Na tej tablicy przywieszone są wszystkie informacje, elementy potrzebne do przeprowadzenia zajęć porankowych (zasady, nawyki, dni tygodnia, pory roku, kalendarz itd.).

Przebieg poranka zawiera następujące elementy:

 1. Krótka rozmowa z dziećmi w sali (budujemy relację).
 2. Siadamy w kole do modlitwy, podczas której wypowiadamy intencje.
 3. Po modlitwie dzieci siadają przed tablicą porankową, nauczycielka na krzesełku frontem do dzieci, z boku tablicy porankowej.
 4. Rozpoczynamy od przypomnienia 5 zasad:
 • siedzimy ze splecionymi nogami
 • rozmawiamy tylko na tematy porankowe
 • nie zmieniamy miejsc podczas poranka
 • gdy chcę coś powiedzieć to się zgłaszam
 • nie zaczepiam innych

Nauczycielka pyta dzieci czy pamiętają o tych zasadach i jednocześnie sprawdza to, np. „czy wszyscy siedzimy ze splecionymi nogami?”.

 1. Pytamy dzieci czy pamiętają o zadaniu tygodnia, jak ono brzmi.
 2. Przypomnienie pór roku z wierszykiem „Wiosna, lato, jesień, zima, i na nowo się zaczyna: wiosna, lato, jesień, zima” – nauczycielka mówiąc z dziećmi wiersz pokazuje poszczególne pory roku. Wiersz możemy mówić wspólnie, potem u starszych dzieci można to zmodyfikować, np. mówią sami chłopcy albo dziewczynki co drugi dzień, w języku angielskim; ważne aby obserwować czy wszyscy mówią i czy wszyscy się nauczyli. Potem pytamy jaką mamy teraz porę roku, jaka będzie następna. Możemy też charakteryzować daną porę roku, np. co świadczy o tym, że przyszła już do nas jesień, czyli jakie są jej zwiastuny (jeśli dzieci  nie wiedzą to można podpowiedzieć: dni są dłuższe czy krótsze? jest  coraz cieplej czy zimniej – jak się ubieramy? liście rosną na drzewach czy spadają z drzew? itp.).
 3. Przypomnienie miesięcy. Pytamy jaki mamy teraz miesiąc, w starszych grupach pytamy jaki będzie następny, jaki był poprzedni, itp. Przypominamy też np., że jeden cały rok ma 12 miesięcy, a np. pół roku to 6 miesięcy, itd.
 4. Przypomnienie dni tygodnia. Razem z dziećmi wymieniamy dni tygodnia, mówiąc wierszyk  i jednocześnie wskazując na tablicy na dany dzień tygodnia: „Bo wiemy że tydzień ma 7 dni, zna je mama, znasz je ty: poniedziałek, wtorek, środa….”. Możemy wymieniać wszyscy razem, lub tak jak w przypadku miesięcy modyfikować to, np. chłopcy lub dziewczynki wymieniają. W starszych grupach wymieniamy też dni tygodnia od końca. Po wymienieniu dni tygodnia pytamy jaki dzień mamy dzisiaj. Jeśli dzieci nie pamiętają to możemy podpowiedzieć: „jeżeli wczoraj był żółty wtorek to dzisiaj jest różowa…”. W starszych grupach można pytać jaki dzień tygodnia był wczoraj, przedwczoraj, jaki będzie pojutrze, w zależności od tego, czy wprowadziłyśmy już wcześniej z dziećmi te pojęcia.
 5. Zaznaczenie daty w kalendarzu. Nauczycielka pokazuje dzisiejszy dzień w kalendarzu i mówi: „Dziś mamy poniedziałek i jest to 26 dzień miesiąca września”. Można dodać że np. wrzesień powoli się kończy i wielkimi krokami zbliża się październik. Jedno z dzieci wykreśla datę w kalendarzu.
 6. Sprawdzenie pogody. Jedno dziecko podchodzi do okna i sprawdza jaka jest pogoda po czym wraca do nauczycielki i zaznacza pogodę: w 3-latkach wybiera kartonik z adekwatną pogodą, pyta dzieci „jaka to pogoda?” i przyczepia go na danym dniu tygodnia, a w 4 i 5 latkach zaznaczamy to strzałką na naszym kole z pogodą. Nie zawsze jedno dziecko musi sprawdzać pogodę: można też zrobić tak, że nauczycielka pokazuje dzieciom kartoniki z pogodą i pyta: „czy mamy dziś śnieg? deszcz?” itp. Wtedy uaktywniają się wszystkie dzieci.
 7. Przypominamy z dziećmi 3 nawyki wyznaczone na dany miesiąc przywieszone na tablicy porankowej. Najlepiej jak dzieci wymieniają je chórem, bo wtedy lepiej je zapamiętają. Często też pytamy dzieci jak to realizują, tak jak pisaliśmy wyżej z dbaniem o porządek w sali, robimy to po to, aby sprawdzić, czy dzieci rozumieją dany nawyk i czy potrafią go przełożyć na praktykę.
 8. Po skończeniu omawiania tablicy porankowej przechodzimy do pudła porankowego, które zawiera: bity imion, bity wyrazowe, bity obrazkowe, zagadki, wiersze, wiersze logopedyczne, przysłowia. Nie ma określonej kolejności w jakiej omawiamy poszczególne elementy, więc tutaj jest dowolność.
 9. Bity imion. Dzieci uczą się wyodrębniać swoje imię spośród innych. W 3-latkach nauczycielka pokazuje i czyta imiona dzieci. Można powiedzieć, że dziecko które usłyszy i zobaczy swoje imię, może klasnąć, podskoczyć, pomachać ręką, itd. W starszych grupach nauczycielka nie podpowiada dzieciom – raczej pokazuje imiona i każdy kto zobaczy swoje imię reaguje umówionym lub dowolnym sygnałem, np. podskakuje. Widzimy w ten sposób kto już rozpoznaje swoje imię, a kto jeszcze nie.
 10. Bity wyrazowe i obrazkowe. Nauczycielka w tempie (ale nie za szybko) pokazuje dzieciom bity i czyta ich nazwy. Po skończonej prezentacji możemy zapytać, np. kto zapamiętał więcej niż 2 warzywa, miasta, itp. Bitów zazwyczaj jest 10, ale możliwe są odstępstwa. W starszych grupach po kilku prezentacjach dzieci mogą same czytać bity, a nauczyciel tylko pokazuje, czasem zdarza im się zapamiętać wszystkie. Na każdy miesiąc wybieramy 2 komplety bitów wyrazowych i każdy komplet realizujemy przez 2 tygodnie, tak samo robimy z bitami obrazkowymi.
 11. Zagadki pocięte na małe karteczki przechowujemy w małym pudełku, z którego dzieci mogą je losować. Dziecko losuje zagadkę, nauczycielka czyta, kto pierwszy zgłosi się i zgadnie ten losuje następną. Tu szczególnie zwracamy uwagę na zasadę „zgłaszam się, gdy chcę coś powiedzieć”, gdyż dzieci buntują się, kiedy ktoś krzyczy odpowiedź bez zgłaszania, wtedy nie wybieramy takiej osoby do losowania, mimo że krzyknęła odpowiedź jako pierwsza. Zwykle jest ok. 10 zagadek na dany miesiąc, związanych z tematem przewodnim lub obowiązującą porą roku. W starszych grupach przygotowujemy więcej zagadek.
 12. Przysłowia. Na każdy miesiąc przewidziane są 2 przysłowia, jedno na 2 tygodnie i drugie na kolejne 2. Ważne, aby w miarę możliwości każde przysłowie wytłumaczyć i postarać się podać praktyczne przykłady, gdyż jest to dla dzieci bardziej zrozumiałe.
 13. Na każdy miesiąc przewidziane są 2 wiersze zwykłe i 2 logopedyczne, wg zasady 1 zwykły i 1 logopedyczny na 2 tygodnie. Na początku czytamy dzieciom te wiersze, możemy potem zapytać o treść i ewentualne przesłanie. W miarę upływu czasu dzieci mogą mówić wiersz razem z nami, a nawet w całości nauczyć się go na pamięć.
 14. Pomiędzy poszczególnymi elementami stosujemy też przerywniki ruchowe (np. pajacyki, podskoki, przysiady, zabawę ruchową z muzyką)
 15. Podczas poranka nie ma konieczności zrealizować wszystkich elementów, można je przeplatać, to co ważne, to, aby zawsze przypomnieć zasady i nawyki, do których odnosimy się w ciągu dnia podczas innych zajęć i zabawy swobodnej.