Zajęcia z języka angielskiego odbywają się cztery razy w tygodniu.
Poprzez zabawę Pani Justyna wprowadza nowe słówka oraz zwroty angielskie. Śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, a także zabawy ruchowe i plastyczne sprawiają, że nauka języka angielskiego staje się prawdziwą przyjemnością.
Oto krótka foto relacja z dzisiejszych zajęć podczas których, dzieci otrzymały nowe podręczniki.

20161019_101218

METADATA-START

METADATA-START

20161019_125921

METADATA-START

20161019_101315

 

 

 

 
20161019_101348

METADATA-START

METADATA-START

20161019_10161420161019_10162420161019_10164320161019_10173220161019_10180620161019_101815