Zajęcia z psychomotoryki w przedszkolu realizujemy według rocznego planu. W lutym wykonujemy następujące ćwiczenia:
1. chodzenie po równoważni do tyłu
2. toczenie się, dzieci leżą obok siebie. Między nimi jest rozciągnięta skakanka (lub jakiś sznurek), której jeden koniec trzyma jedno dziecko a drugi drugie dziecko. Równocześnie wykonują obroty, tocząc się do siebie, a następnie toczą się w przeciwną stronę po podłodze do rozciągnięcia skakanki
3. podskoki do (z) koła, przeskoki z koła do koła obunóż, na jednej nodze
-skoki z jednej strony liny na drugą
4. przekładanie woreczka za plecami, dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, trzymając w jednej dłoni woreczek. Przenoszą ręce w tył: ręka bez woreczka dołem, a ręka z woreczkiem nad barkiem i starają się przełożyć woreczek z ręki „górnej” do „dolnej” i odwrotnie. W załączonych zdjęciach realizacja niektórych z nich.👍💪😀😀😀