KAŻDEGO DNIA NASI STERNIKOWI RODZICE ZASKAKUJĄ NAS OGROMNIE 
Dziękujemy tacie Sary i Bruna za dzisiejsze zajęcia, podczas których opowiedział o swoim zawodzie KOWALSTWO ARTYSTYCZNE. Wszystkie dzieci były pod ogromnym wrażeniem 

https://www.facebook.com/horyzontyprzedszkole/photos/pcb.1596566283773313/1596562977106977/?type=3