W budowaniu osobowości: stabilnej, zharmonizowanej, hojnej, uporządkowanej, dojrzałej itd, pomagają dzieciom w przedszkolu NAWYKI. Nawyki, to zautomatyzowane czynności, które z czasem przeradzają się w cnoty. Są one dostosowane do okresów sensytywnych dzieci – wymagamy na tyle, na ile możemy wymagać. Nawyki rozróżniamy na 3 sfery, nad którymi pracujemy u dzieci w naszym przedszkolu, mianowicie socjalizacja, autonomia i praca. Socjalizacja uczy dzieci bycia dobrymi, mądrymi w społeczeństwie w stosunku do dorosłych i innych dzieci. Praca i autonomia  uczy obowiązkowości, odpowiedzialności, poważnego traktowania swojej pracy i powierzonych zadań. Codziennie na poranku nauczyciel przypomina dzieciom o nawykach ćwiczonych w danym miesiącu. W ciągu dnia w przedszkolu również szukamy okazji, w których przypominamy dzieciom o naszych nawykach. 

U 3latków pracując nad nawykami zaczynamy od prostych czynności, które uczą samodzielności, samoobsługi itd.

Nawyki w grupie 3-latków

Wrzesień:

Socjalizacja: Staram się być dzielny przy rozstaniu z rodzicami.

Praca: Sprzątam zabawki.

Autonomia: Zdejmuję buciki i odkładam je na swoje miejsce.

Październik:

Socjalizacja: Mówię ,,Dzień dobry".

Praca: Siedzę prawidłowo przy stoliku.

Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę.

Listopad:

Socjalizacja: Przed wyjściem z sali ustawiam się.

Praca: Odkładam przybory na miejsce.

Autonomia: Przy myciu rąk podwijam rękawy.

Grudzień:

Socjalizacja: Potrafię podziękować.

Praca:  Pamiętam o swoim obowiązku.

Autonomia: Zdejmuję kurtkę i wieszam ją na miejsce.

Styczeń:

Socjalizacja: Proszę, a nie zabieram.

Praca:  W sali mówię, a nie krzyczę.

Autonomia: Odkładam na miejsce swoją czapkę  i szalik.

Luty:

Socjalizacja: Staram się słuchać, gdy inni mówią.

Praca: Cisza pozwala mi lepiej pracować.

Autonomia: Pamiętam o wycieraniu nosa.

Marzec:

Socjalizacja: Pomagam innym w rzeczach, które sam potrafię już zrobić.

Praca: Dbam o książki i odkładam je na miejsce.

Autonomia: Sam zakładam i zdejmuję kurtkę.

Kwiecień:

Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją kolej.

Praca: Odkładam prace na półkę.

Autonomia: Dbam o porządek w szatni.

Maj:

Socjalizacja: Staram się dzielić z innymi.

Praca: Posługuje się zabawkami i narzędziami we właściwy sposób.

Autonomia: Uważam, by nie chlapać wodą w łazience.

Czerwiec:

Socjalizacja: Umiem przeprosić, gdy się z kimś pokłócę.

Praca: Oddaję pracę Pani dopiero, gdy ją skończę.

Autonomia: Dbam o schludny wygląd mundurka.

U 4latków pracując nad nawykami wzmacniamy samodzielność.

Nawyki w grupie 4-latków

Wrzesień:

Socjalizacja: Mówię „Dzień dobry” i „Do widzenia”.

Praca: Przysuwam krzesełko do stolika.

Autonomia: Sam zakładam i zdejmuję buty.

Październik:

Socjalizacja: Używam słów: „Dziękuję”, „Przepraszam”, „Proszę”.

Praca: Po skończonej pracy odkładam przybory na miejsce.

Autonomia: Samodzielnie zakładam i zdejmuję kurtkę. 

Listopad:

Socjalizacja: Cierpliwie czekam na swoją kolej.

Praca: Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik.

Autonomia: Pamiętam o wycieraniu nosa w chusteczkę.

Grudzień:

Socjalizacja: Staram się jeść wszystko, co zostanie mi podane. 

Praca:  Pamiętam o swoich dyżurach.

Autonomia: Podczas mycia rąk podwijam rękawy. 

Styczeń:

Socjalizacja: Proszę o coś, co chcę mieć, zamiast to wyrywać.

Praca: Staram się pracować w ciszy.

Autonomia: Uważam, by nie chlapać wodą w łazience.

Luty:

Socjalizacja: Dzielę się z innymi swoimi zabawkami.

Praca: Staram się ładnie jeść przy stoliku.

Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę.

Marzec:

Socjalizacja: Pomagam innym w rzeczach, które sam umiem już zrobić. 

Praca: Siedzę prosto przy stoliku.

Autonomia: Pilnuję porządku w szatni.

Kwiecień:
Socjalizacja: Staram się mówić prawdę. 

Praca: Staram się zawsze kończyć moją pracę.

Autonomia: Odwieszam bluzę na krzesło.

Maj:

Socjalizacja: Potrafię przeprosić, gdy niewłaściwie się zachowam.

Praca: Starannie wykonuję moją pracę.

Autonomia: Dbam o schludny wygląd mundurka.

Czerwiec:

Socjalizacja: Staram się bawić ze wszystkimi.

Praca: W sali mówię, nie krzyczę.

Autonomia: Dbam o porządek na swojej półce z kartami pracy.

U 5latków pracując nad nawykami skupiamy się też bardziej na relacjach, ćwiczymy dany nawyk w odniesieniu do innych osób.

Nawyki w grupie 5-latków

Wrzesień:

Socjalizacja: Mówię “Dzień dobry” i “Do widzenia”.

Praca: Kiedy chcę coś powiedzieć, podnoszę rękę.

Autonomia: Szanuję swoje rzeczy i odkładam je na miejsce.

Październik:

Socjalizacja: Sprawnie się ustawiam i ładne chodzę w parze.

Praca: Cisza pomaga mi lepiej pracować.

Autonomia: Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik.

Listopad:

Socjalizacja: Słucham uważnie innych i cierpliwie czekam na swoją kolej.

Praca: Po skończonej pracy odkładam przybory na miejsce.

Autonomia: Staram się jeść wszystko, co zostanie mi podane.

Grudzień:

Socjalizacja: Pamiętam o swoim zadaniu i dyżurze.

Praca: Starannie wykonuję karty pracy i prace plastyczne.

Autonomia: Uważam, by nie chlapać wodą w łazience.

Styczeń:

Socjalizacja: Używam uprzejmych słów: ,,Proszę”, ,,Dziękuję”, ,,Przepraszam .

Praca: Gdy pracuję, siedzę prosto przy stoliku.

Autonomia: Po skorzystaniu z toalety pamiętam o spuszczeniu wody.

Luty:

Socjalizacja: Pozwalam innym bawić się tym, co mam, jeśli mnie o to poproszą.

Praca: W sali mówię, nie krzyczę.

Autonomia: Dbam o schludny wygląd swojego mundurka.

Marzec:

Socjalizacja: Pomagam innym w rzeczach, które sam umiem już zrobić.

Praca: Po skończonej zabawie odkładam rzeczy na miejsce.

Autonomia: Po skończonym posiłku odnoszę naczynia.

Kwiecień:

Socjalizacja: Na placu zabaw bawię się w zgodzie z innymi.

Praca: Dbam o porządek na placu zabaw.

Autonomia: Staram się kończyć swoją pracę.

Maj:

Socjalizacja: Pamiętam o mówieniu prawdy.

Praca: Gdy wstaję od stolika, przysuwam krzesełko.

Autonomia: Pamiętam o dokładnym umyciu rąk i buzi po powrocie z podwórka.

Czerwiec:

Socjalizacja: Jestem dobrym kolegą i umiem przeprosić, gdy się posprzeczam.

Praca: Dbam o czystość w swojej sali.

Autonomia: Potrafię sam wiązać buty.