REKLAMA TRANSPORTU

 

Przedstawiamy zasady funkcjonowania TRANSPORTU SZKOLNEGO w roku szkolnym 2023/2024.

Trasa i przystanki
Trasa poranna (w nawiasie godziny odjazdu):
• Przedszkole ul. Dobrowita (7.40)
• Szkoła „Skrzydła” (7.50)
• Szkoła „Horyzonty” (8.00)
• Szkoła „Skrzydła” II (8.10)
• Przedszkole ul. Dobrowita II (przyjazd: 8.20)

Trasa popołudniowa (w nawiasie godziny odjazdu):
• Przedszkole ul. Dobrowita (14.50)
• Szkoła „Skrzydła” (15.10)
• Szkoła „Horyzonty” (15.25)
• Szkoła „Skrzydła” II (15.35)
• Przedszkole ul. Dobrowita II (15.45)

Opieka nad dziećmi
W busie szkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje opiekunka. Rodzice, którzy zgłoszą swoje dzieci do transportu, otrzymają jej numer telefonu komórkowego. Opiekunka przyjmuje dzieci do busa, pilnuje, żeby jechały spokojnie i bezpiecznie oraz oddaje dzieci pod opiekę rodziców lub osób przez nich upoważnionych. Rodzice powinni być na przystanku przynajmniej 5 minut przed podaną godziną odjazdu – bus nie czeka na spóźnionych, a po południu dzieci nieodebrane na swoim przystanku jadą dalej – do przystanku końcowego.

Koszt
Abonament miesięczny jest doliczany do noty finansowej. Zrezygnować z transportu można zgłaszając to w sekretariacie placówki, do której uczęszcza dziecko, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem (np. rezygnacja zarówno 10 listopada jak i 30 listopada skutkuje od 1 lutego). Miejsca w busie przyznawane są według kolejności zgłoszeń. Przejazdy jednorazowe będą możliwe w miarę wolnych miejsc. Ze względu na zdecydowanie wyższe koszty wynajęcia busa, wzrosły opłaty abonamentowe. Zarząd Fundacji Sternik-Poznań dokona w grudniu analizy rzeczywistych kosztów transportu, co może skutkować zmianą wysokości opłat.

Rodzaj opłaty:
Abonament miesięczny (w obie strony) 300 zł
Abonament miesięczny (w jedną stronę) 270 zł
Przejazd jednorazowy 25 zł

Zapisy
Aby zapisać dziecko (dzieci) do transportu, należy dla każdego dziecka osobno wypełnić formularz online:
https://forms.gle/UqYgWj4UwdxfX1138

Termin zapisów: 30 września 2023
Decyduje kolejność zgłoszeń.