REKLAMA TRANSPORTU

 

Poniżej przedstawiamy zasady funkcjonowania TRANSPORTU PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2021/2022.

 

  1. Trasa i przystanki


    Trasa poranna (w nawiasie godziny odjazdu):

 

  1. Opieka nad dziećmi 

W busie szkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje opiekunka – pani Danuta Wojciechowska. Rodzice, którzy zgłoszą swoje dzieci do transportu, otrzymają jej numer telefonu komórkowego. Opiekunka przyjmuje dzieci do busa, pilnuje, żeby jechały spokojnie i bezpiecznie oraz oddaje dzieci pod opiekę rodziców lub osób przez nich upoważnionych (ostatni punkt w ankiecie).

UWAGA: Rodzice powinni być na przystanku przynajmniej 5 minut przed podaną godziną odjazdu – bus nie czeka na spóźnionych, a po południu dzieci nieodebrane na swoim przystanku jadą dalej – do przystanku końcowego.

 

  1. Koszt:

a) Abonament miesięczny jest doliczany do noty finansowej. Kwota abonamentu jest wyliczona jako suma kosztów rocznych transportu, podzielona na 10 równych miesięcznych części. Zrezygnować z transportu można zgłaszając to Fundacji (mailowo) z miesięcznym wyprzedzeniem (np. rezygnacja zarówno 10 listopada jak i 30 listopada skutkuje od 1 stycznia). Miejsca w busie przyznawane są w pierwszej kolejności dzieciom jeżdżącym na trasie długiej w obie strony, w drugiej kolejności dzieciom jeżdżącym w jedną stronę. Przejazdy jednorazowe będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

b) Koszty przejazdów – ze względu na wyższe koszty wynajęcia busa, wzrosły nieznacznie opłaty abonamentowe. Zarząd Fundacji dokona po dwóch miesiącach analizy rzeczywistych kosztów transportu, co może skutkować zmianą wysokości opłat.

Abonament miesięczny (w obie strony),
między placówkami – 230 zł

Abonament miesięczny (w jedną stronę),
między placówkami – 200 zł

Jednorazowy przejazd
20 zł

 

  1. Zapisy 

Aby zapisać dziecko (dzieci) do transportu, proszę wysłać zgłoszenie na adres: sekretariat@skrzydla.edu.pl podając następujące informacje:

 

O możliwości korzystania z busa decyduje kolejność zgłoszeń