Pani Martyna zawsze potrafi zaskoczyć nasze przedszkolaki czymś ciekawym  Dzieci podczas dynamicznych i tak ciekawych zajęć są zaangażowane i bardzo aktywne.

https://www.facebook.com/horyzontyprzedszkole/photos/pcb.1574653382631270/1574647295965212/?type=3